Software Development Community Survey

Hoe kijkt de software development community naar kennisontwikkeling, werkgevers en de community zelf? Wij vroegen het 295 software developers, architecten, DevOps engineers en testers.